KSÜ Logo

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sürekli Eğitim Merkezi

YANGIN VE TAHLİYE TATBİKATLARI EĞİTİM MODÜLÜ

Eğitimin Amacı:

Binaların Yangın Korunması Hakkındaki Yönetmelik ile İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelikler gereği; kamu kurum ve kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kurumları, işyerleri, fabrika, orhanize sanayi merkezleri gibi ilgili alanlarda düzenli periyotlarla yapılması planlanan yangın ve tahliye tatbikatları ile ilgili usul ve esaslar hakkında kursiyerlere bilgiler sunmaktır.

 

Eğitimin Hedef Kitlesi:

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan sivil savunma uzmanları, özel kuruluşlarda görev yapan yangın güvenliği personeli, fabrika ve işyerlerinde çalışan acil durum personeli, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde çalışan uzmanlar, iş sağlığı ve güvenliği kanununda belirtilen destek elemanları, işyeri sağlık ve güvenlik birimi görevlileri

Eğitimin Konuları:

 

 • Yangın, yangın davranışı, yangın sınıfları, yangın yerindeki tehlikeler ile ilgili kavramsal çerçevenin ve istatistik verilerin sunulması
 • Yangın sonrası insan davranışlarının gösterdiği eğilimler
 • Tatbikatların yapılması ile ilgili görev ve sorumluluklar, cezai müeyyideler, dayanak ve mevzuat
 • Tatbikatların amacı, önemi, kavramsal çerçevesi, çeşitleri ve uygulama hususları
 • Tatbikatların planlaması ve işleyiş akışının belirlenmesi
 • Tatbikatta görev alacak kişilerin belirlenmesi
 • Tatbikat senaryolarının hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar ve formlar
 • Tatbikat sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Masabaşı tatbikatların yapılması
 • Yangın tatbikatının gerçekleştirilmesi
 • Tahliye tatbikatlarının uygulanma yöntemleri
 • Tatbikat sonrasında raporların düzenlenmesi
 • Tatbikat neticesinde belirlenmiş olan hata, kusur, eksiklerin planlanması ve iyileştirme çalışmaları

Eğitim Süresi:

Üç ders saati (3x40 dakika)

Eğitim Materyalleri:

Uygulama formları ve konu sunumları yazılı materyal olarak kursiyerlere verilecektir.

Eğitim Ücreti:

80 TL / Kişi başı eğitim ücreti (KDV Dahil)

Eğitim Yeri:

Kurumsal katılımlı eğitimler için yerinde ve kurumun tercih ettiği zamanda eğitim yapılabilir.

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı