KSÜ Logo

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sürekli Eğitim Merkezi

TEMEL YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİM MODÜLÜ

Eğitimin Amacı:

Kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmede; yapım, işletim, bakım ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve yangınların çıkması durumunda yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetim usul ve esasları hakkında kursiyerlere bilgiler sunmaktır.

Eğitimin Hedef Kitlesi:

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan sivil savunma uzmanları, özel kuruluşlarda görev yapan yangın güvenliği personeli, fabrika ve işyerlerinde çalışan acil durum personeli, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde çalışan uzmanlar, iş sağlığı ve güvenliği kanununda belirtilen destek elemanları, işyeri sağlık ve güvenlik birimi görevlileri

Eğitimin Konuları:

 

 • Yanma, yangın ve yangın sınıfları(TSE-EN 2/A) kavramsal çerçevesi
 • Her türlü yapı, bina, işyeri, sanayi ve fabrikalardaki yangın güvenliğinin önemi ve istatistik veriler
 • Yangın güvenliğinin dayandığı ulusal ve uluslararası mevzuat, normlar ve standartlar(TSE,NFPA ve EN)
 • Binaların kullanım sınıfları, binaların tehlike sınıflandırması, binalara ilişkin genel yangın hükümleri
 • Kaçış yolları, kaçış merdivenleri ve konu ile ilgili özel hükümler
 • Bina bölümlerine ve tesislerine ilişkin düzenlemeler
 • Acil durum aydınlatma sistemleri ve yönlendirmesi
 • Yangın algılama ve uyarı sistemleri
 • Yangın söndürme sistemleri
 • Taşınabilir yangın söndürme cihazlarının çeşitleri, özellikleri, kullanımı ve bakımı
 • Acil durum ekiplerinin kuruluşu, eğitimi ve denetimi
 • Yangın güvenliği yönergelerinin hazırlanması

Eğitim Süresi:

Dört ders saati (4x40 dakika)

Eğitim Materyalleri:

Uygulama formları ve konu sunumları yazılı materyal olarak kursiyerlere verilecektir.

Eğitim Ücreti:

120 TL / Kişi başı eğitim ücreti (KDV Dahil)

Eğitim Yeri:

Kurumsal katılımlı eğitimler için yerinde ve kurumun tercih ettiği zamanda eğitim yapılabilir.

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı