KSÜ Logo

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sürekli Eğitim Merkezi

ACİL DURUM EYLEM PLANI EĞİTİM MODÜLÜ

Eğitimin Amacı:

İşyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve  bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları hakkında kursiyerlere bilgiler sunmaktır.

 

Eğitimin Hedef Kitlesi:

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan sivil savunma uzmanları, özel kuruluşlarda görev yapan yangın güvenliği personeli, fabrika ve işyerlerinde çalışan acil durum personeli, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde çalışan uzmanlar, iş sağlığı ve güvenliği kanununda belirtilen destek elemanları, işyeri sağlık ve güvenlik birimi görevlileri

Eğitimin Konuları:

 

 • Acil durum, acil durum yönetimi, acil durum eylem planı hakkında kavramsal çerçevenin ve istatistik verilerin sunulması
 • Acil durum eylem planını hazırlanması ve uygulanmasında ulusal ve uluslararası normlar, standartlar, dayanak ve mevzuat
 • Acil durum eylem planın hazırlanmasında sorumlu kişiler ve cezai müeyyideler
 • Acil durum eylem planın kapsamı ve dökümantasyonu
 • Acil durumların belirlenmesinde dikkat edilecek hususlar
 • Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması
 • Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri
 • Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi
 • Çalışanların acil durum eylem planı hakkında bilgilendirilmesi ve eğitim esasları
 • Acil durum eylem planın güncellenmesi, değişimi ve yenilenmesi hususları
 • Tatbikatların uygulanma esasları
 • Acil durum eylem planı hazırlanmasında çeşitli özel durumlar ve istisnalar

Eğitim Süresi:

Üç ders saati (3 x 40 dakika)

Eğitim Materyalleri:

Uygulama formları ve konu sunumları yazılı materyal olarak kursiyerlere verilecektir.

Eğitim Ücreti:

80 TL / Kişi başı eğitim ücreti (KDV Dahil)

Eğitim Yeri:

Kurumsal katılımlı eğitimler için yerinde ve kurumun tercih ettiği zamanda eğitim yapılabilir.SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı