KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sürekli Eğitim Merkezi

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI-03.12.2018

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ

EĞİTİM PROGRAMI


Konkordato, borçlarını ödemekte güçlük çeken ve faaliyetlerinin devamı oldukça zorlaşan şirketler tarafından başvurulabilen bir hukuki müessesedir. Borçların yapılandırılması için başvurulan benzer hukuki müesseselerden farklı olarak konkordato da işletmelerin devamlılığının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu sayede hem ekonomik durgunluğu tetikleyici etkilerin önüne geçilmesi hem de alacaklıların kayba uğramaması sağlanmaya çalışılmaktadır.

“7101 İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile iflasın ertelenmesi düzenlemeleri yürürlükten kaldırılmış, 7101 Sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 285-309. maddeleri arasında düzenlenmiş olan konkordato ile borçların yapılandırılması esasları benimsenmiştir.

Bu eğitimde konkordatoya ilişkin bilgi sahibi olması gereken hukukçuların, denetçilerin, mali müşavirlerin, şirket ortaklarının ve yöneticilerinin mevzuata ilişkin ve uygulamaya yönelik bilgilendirilmesi hedeflenmektedir. Konkordato komiseri olarak görev yapmak isteyen kişiler de eğitim programını tamamlayarak KATILIM BELGESİ alacaklardır.

KAYIT TARİHLERİ: 03 – 14 Aralık 2018

KURS TARİHLERİ: 15 – 23 Aralık 2018 (Dersler Cumartesi ve Pazar günleri olup, toplam 24 saattir)

KAYIT ADRESİ: KSÜ Bahçelievler Yerleşkesi, SHMYO Giriş Katı, Kahramanmaraş

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- Ücretin Yatırıldığına Dair Dekont

İndirimden yararlananlar için KSÜ öğrenci ya da personel kimliği fotokopisi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eğitmen                      : Öğr. Gör. Alper Çağlar Koyuncu  LL.M

SEM                           : 0344 300 2772

Teknik Destek İçin     : 0344 300 2747

KURS ÜCRETİ   : 1250 -TL  (KSÜ öğrencilerine, KSÜ personeli ile eş ve çocuklarına %20 İndirim uygulanır.)

BANKA BİLGİLERİ :

HALKBANK

Şube Kodu          : 1351

Hesap No            : 05 1000 20

İban No                : TR10 0001 2001 3510 0005 1000 20

Hesap Adı           : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

DİĞER BİLGİLER

- Derslere %70 Devam Şartı Vardır.

- Eğitim Üniversitemiz Bahçelievler Yerleşkesinde Gerçekleşecektir.

- Eğitim sonunda kursiyerlere "Katılım Belgesi"  verilecektir.

NOT:     - Dekontlarda; “Ad-Soyadınız” ve “Konkordato Eğitimi” ibaresi bulunmalıdır.    

              - Bankamatik Ödemesi Kabul Edilmeyecektir.

Program İçeriği

 1. OTURUM

Borçların yeniden yapılandırılması esasları

Konkordato nedir?

Konkordatonun benzer müesseselerden farkı

Konkordatonun yasa koyucu tarafından benimsenme sebepleri

Konkordatoya başvuru sebepleri

Konkordatoya başvuru şartları

Genel Masraflar

Konkordato başvurusu yapabilecekler

Konkordatoda görevli ve yetkili mahkeme

2. OTURUM

Konkordato ön projesi

Borçlunun mal varlığına ilişkin bilgi ve belgeler

Alacaklılara ve haklarına ilişkin bilgiler

Geçici mühlet

Geçici mühletin etkileri

Kesin mühlet

Kesin mühlet ve rehinli alacakların akıbeti

Kesin mühletin sözleşmelere etkisi

Kesin mühletin borçluya etkisi

Kesin mühlet ve alacaklıların durumu

Konkordatonun tasdiki

Konkordatonun alacaklara etkisi

Konkordatoda imtiyazlı alacaklar

3. OTURUM

Konkordato komiserinin yetkileri ve sorumlukları

Konkordato komiserinin sahip olması gereken nitelikler

Konkordato komiserinin atanması

Konkordato komiserinin borçluya ilişkin yükümlülükleri

Konkordato komiserinin alacaklılara ilişkin yükümlülükleri

Konkordato komiserinin mahkemeye sunması gereken bilgi ve raporlar

4. OTURUM

Konkordatonun tasdik edilmemesi ve iflas

Kanun yolları

Çekişmeli alacaklar

İflastan sonra konkordato

Mal varlığının terki suretiyle konkordato